Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jézust várjuk, a Kisdedet

2010.06.11

"És látom őt, a kisdedet
aki fehérlő ingbe lépdel.
Még lopva-lopva rám tekint
és integet szőke fejével."
(Kosztolányi Dezső)

Érdekes egy riport ez! Riportalany híján önmagammal próbáltam dűlőre jutni, vajon mennyi ismerettel is rendelkezem humán tárgyakat tanító pedagógusként a karácsonyról? Íme, önriportom eredménye!


Karácsonyi kérdések

* Mit ünneplünk karácsonykor?
 Jézus Krisztus születésnapját, ami a hívő embereknek lelki többletet, töltést ad, a megújulás és megtisztulás lehetséges üzenetét hordozza, míg másoknak egyszerűen csak a szeretet ünnepét jelenti.

* Mi az, amit biztosan tudunk Jézusról?
Valós történelmi személy volt, hiszen az Ő születésnapjához kötjük a keresztény időszámítás 0. esztendejét.

* Ha életrajzot kellene Róla írnom, milyen forrást használhatnék?
Jézus nem hagyott Maga után írott szövegeket, s gyakorlatilag minden életére vonatkozó adatot az Újszövetségből tudunk. Bizonytalan a születési éve, habár a Kr.e. 7. vagy 6. , esetleg 4. esztendő hihetőnek látszik. Még halálának évét sem ismerjük pontosan. Az, hogy 0-hoz kötjük születési évét, arra vezethető vissza, hogy csak a VI. században vált fontossá az időszámítás, s egyszerűen tévedés történt. Egy jogász – szerzetes - kronológus, név szerint Dionysios Exiguus tévesen kalkulálta ki azt az időpontot, amely Jézus születésének az évét a Róma alapítása utáni (ab urbe condita) 754. évre tette. Ezt a téves dátumot először Beda Venerabilis Benedek-rendi szerzetes alkalmazta először, s azóta is ez a tradíció maradt meg a hagyományban. A katolikus egyház Josephus Flavius „A zsidó háború” című munkáját mindenképpen méltónak tartja arra, hogy az abban írottak alapján Jézus személyét történelmileg is bizonyítottnak tartsa. A legújabb feltevések szerint egyébként a Kr.e. 7. esztendő a legvalószínűbb születési dátum, mert ekkor volt látható a Jupiter és Szaturnusz bolygók hármas együttállása.

- Hordoz-e valamilyen jelentést a „Jézus” név?
A név azt jelenti, „szabadító” és a héber „Jósua” névnek felel meg. Rendszerint más neveivel együtt használatos, s ha egyedül áll, Jézus ember voltát hangsúlyozza. Krisztus annyit jelent „felkent”, s a héber „messiás”(=megváltó) szó görög megfelelője.

* Miért éppen aranyat, tömjént és mirhát hoztak magukkal az Őt meglátogató napkeleti bölcsek?
Az arany a királyságot, a tömjén a szent életű embereket jelképezte, míg a mirha a halállal hozható kapcsolatba.

* Mi az a mirha?
Keserű tömjén, amit a halottak kenésére használtak.

* Miért hívják Krisztust Názáreti Jézusnak?
Jézus ugyanis a júdeai Betlehemben született, családja csak az Augustus császár által elrendelt népszámlálásra érkezett ide. Gyermekkorát azonban a galileai Názáretben, a mai Izrael állam északi részén töltötte.

* Vannak-e más nevei a Megváltónak?
Az evangéliumok és a teljes Biblia fényében mintegy 209 más-más nevet lehet találni.

* Melyek a legismertebbek?
Talán a Bárány, a Krisztus, az Ember Fia, a Pásztor és az Immánuel, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten.

* Utal-e valamelyik e nevek közül arra a betlehemi „Csillagra”, amelynek jelenlétét karácsonykor ünnepeljük?
Ez attól is függ, mire gondolunk. Ha arra, hogy milyen jelentést hordoz az Ő puszta léte a keresztyén embereknek, akkor az Igazság, az Alfa és Omega, az Örökkévalóság Atyja, a Reménység, a Teljesség, a Világosság nevek jelezhetik azt a tényt, hogy a keresztyének Krisztusban Isten Fiát látják, az emberi formát öltött Istent. S ma a kereszténység a világnak szinte minden részén megtalálható, s mivel követőinek száma az egymilliárdot is meghaladja, a legnagyobb világvallásként tartják számon. Annyi bizonyos, hogy Jézus a Hegyi beszédben olyan jelzőtáblákat ad kezünkbe, mint az ószövetségi Tízparancsolat.

* Miben különbözik a kereszténység más vallásoktól?
A legfeltűnőbb az, hogy alapítója, Jézus Krisztus nem metafizikai vagy etikai tanok szerzője vagy újrafelfedezője, s nem is egy benne megnyilatkozó Isten küldötte, s nem a világ urának valamelyik megtestesítője, hanem maga az Isten, aki a világfolyamatokban képes előidézni a legnagyobb fordulatot: a világ végérvényes megdicsőülését.

* Milyen jelentéssel bírhat 2009 karácsonyán Jézus neve?
Talán Teréz Anya szavai fejezik ki leginkább, mit is üzen nekünk 2009 karácsonyán a Kisded érkezése:
„A szeretet otthon kezdődik. Mindenekelőtt közvetlen környezetünkben: a családban, a szomszédos öregemberben, a munkahelyi kollégában. Egy jó szó, türelmes meghallgatás, egy kis szolgálat, egy mosoly… A felebaráti szeretet, a segítségnyújtás, a másokkal való törődés kötelezettségét jelenti.”
Debrecen, 2009. december 5.

M. Fehérvári Judit

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.