Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A náci és a sztálini diktatúra összehasonlítása

2012.10.12

 Esszé


Sokkal több a hasonlóság, mint a különbség. Lényegében egyetlen dolog, amely a két diktatúrát elválasztja egymástól: míg a nácizmus faji alapon különböztette meg az embereket egymástól, addig a sztálini diktatúrában az ellenségkép annak alapján alakult ki, hogy az adott egyén – akár politikai meggyőződéstől függetlenül is -, melyik társadalmi osztályba tartozott.

A nácizmus Németországban Hitler halálával, 1945-ben ért véget, s legtovább Spanyolországban tartott (a Franco –diktatúra vége: 1975), míg a bolsevizmus egészen 1991-ig, a Szovjetunió bukásáig fennállt.

 

A nemzetiszocializmus egy totalitárius világnézet és mozgalom volt, melynek képviselői Németországban 1933. január 30-án Adolf Hitler vezetésével és az NSDAP segítségével egypárti diktatúrát alakítottak ki, amit az Anschluss után Ausztriára is kiterjesztettek. A náci párt választás útján jutott hatalomra, míg Hitlert Hindenburg, birodalmi marsall nevezte ki kancellárrá. A párt színe volt a vörös volt, s szimbólumként a horogkeresztet használták. Hitler nagy építkezéseket hajtott végre Berlinben, létrehozta az ifjúsági szervezeteket, a Jungvolkot és a Hitlerjugendet. Irányítása alatt tartotta a karhatalmi szervezetet, az SS-t és a Titkos Államrendőrséget is a Gestapót.

 

A náci ideológia fontos elemei:

-          államosítás, munkakörülmények javítása

-          élettér-elmélet („Lebensraumpolitik”- több lakóterület teremtése a németek számára a kelet felé történő terjeszkedés által)

-          marxizmus-, kommunizmus-, bolsevizmusellenesség

-          a zsidóság és szlávság elleni fajgyűlölet a német árja felsőbbrendűségből (Übermensch) kiindulva

-          Führerprinzip: a vezetőben való feltétlen hit, személykultusz minden téren, manipuláció, vezérkultusz

-          a demokrácia korlátozása, ennek következményeként a nem együttműködő politikai pártok, szakszervezetek, és sajtótermékek megszűntetése

-          szociáldarwinizmus (az emberi társadalomban is a „legalkalmasabb” csoportok (fajták, változatok) tudnak fennmaradni, életben maradni, szelektálódni)

-          homofóbia (homoszexuális beállítottságú emberek iránti erőteljes ellenszenv)

-          a vallásszabadság korlátozása

-           

A sztálini diktatúra:

 

Oroszországban a bolsevikok 1917. november 7-én (a régi, ortodox naptár szerint október 25-én) jutottak hatalomra Lenin vezetésével, akinek halála után (1924) Sztálin lett a diktatúra vezére. A bolsevizmus osztályalapon és a kommunista párthoz való viszony alapján különböztette meg az embereket. Sztálin puccsszerű csalással jutott hatalomra

A hatalom jellemzői:

-          a többpártrendszer felszámolása

-          a politikai ellenfelek kiiktatása

-          Jelképük az ötágú, vöröscsillag és a sarló kalapáccsal.

-          Sztálin irányítja az erőszakszervezete, az NKVD-t is.

-          diktatúrát álcázó demokratikus állam létrehozása

-          a hatalom egy kézben összpontosult, a hatalmi ágak megszüntetése

-          a bolsevikok államosították az ipart és a kereskedelmet

-          az internacionalizmus eszméjének elhintése: a proletárforradalom bármikor világszinten kitörhet

-          az állam, amely egyelő a kommunista párt egypárti uralmával minden szinten (gazdasági, politikai, magánéleti) beavatkozik a dolgokba

-          tervgazdaság

-          vezérkultusz

-          erőszakos iparosítás, kollektivizálás (a parasztokat kolhozokba (termelőszövetkezet) és szovhozokba (állami gazdaság) kényszerítették

-          a rendszert vélt és valós ellenfeleit üldözték, bárki lehetett a nép ellensége

-          a párttagok előjogokat élveznek (gazdasági, szociális és politikai szinten egyaránt)

-          tömeges tisztogatások (GULAG táborok)

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Attila utca 14.

(Katonás Kitti , 2015.12.21 19:40)

Mért nem írtok nekem valami jó kis szöveget kell nekem a témezáróhoz ilyen szöveget nem kellet volna fel tenni senki nem fogja hasznáni nem ? de most jó ez vagy nem mert nekem nem segített semmit

Re: Attila utca 14.

(L.O.T.R., 2017.01.06 12:59)

Így jártál de ezért miért kell szidni? Örülj hogy van ez. Nekem jó lett.