Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az igékről feladatok nélkül

2012.02.10

Az ige


1. Fogalma: cselekvést, történést, létezést és állapotot kifejező szó.
2. 3 ideje, 3 módja, 2x2 ragozása és 11 fajtája van, s az ige lehet tárgyas vagy tárgyatlan.
3. Igemódok: kijelentő, feltételes, felszólító
4. Igeidők: jelen, múlt, jövő
5. Kijelentő módban mindhárom idő megvan. A jelen időnek ekkor nincs jele, mert az ige személyragja fejezi ki; a múlt idő jele vagy a –t (msh után) vagy a –tt (mgh után), a jövő idő jele: -ni + a fog segédige ragozott alakja. Feltételes módban nincsen jövő idő. A jelen idő jele: -na, -ne, -ná, -né, a múlté –t vagy –tt + a volna segédige. Felszólító módban nincsen csak jelen idő, amelynek jele a –j, amely teljesen hasonulhat. Nem szabad elfeledni, hogy a felszólító módnak létezik rövid és hosszú alakja is! Pl olvasd el (Kijelentő mód, jelen idő, egyes szám második személy, teljes hasonulás – rövid alak) és olvassad el (ua., de hosszú alak) . A hosszú alak is helyes, magyaros, noha nem nagyon használjuk. Az is megfigyelhető, hogy főleg költők, írók műveiben megmaradt a régi, elbeszélő (pl. általános ragozásban. ada, láta, monda; határozottban: adá, látá, mondá) és az összetett múlt idő (két igealakból állt, amelyben a főige múlt idejű alakban szerepelt, a segédige pedig ragozatlanul – pl. mondottam volt vagy mondottam vala) is.
6. Vannak létigék is, amelyek ragozhatóak. Ezek a van, volt, lesz, nincs és ragozott alakjai.
7. Az igék állhatnak igekötővel vagy nélküle. A leggyakoribb igekötők: át, be, el, fel vagy föl, keresztül, ki, le, meg, össze, rá, összevissza, vissza, stb. Ha az igekötő az ige előtt áll, akkor egybe kell írni az igével, ha utána, akkor külön, s, ha az igekötő és az ige között egy másik szó áll, akkor mindhárom szó külön íródik.
8. A segédigékre (pl. volna, fog) később külön kitérek.
9. Az igeragozások: ikes és iktelen, általános és határozott. Ma nem szabad az alanyi és tárgyas megnevezést használni!
10. A legegyszerűbben úgy lehet eldönteni, hogy valami általános ragozású-e, hogy kijelentő mód, jelen idő, egyes szám első személyben ilyenkor –k a személyrag. Mások úgy vélik, elég a valamit szót az igealak mögé tenni, s, ha nem értelmetlen az így kapott végeredmény, akkor általános ragozású az ige. Minden igének van általános ragozása, de határozott csak a tárgyas igéknek!
11. Az általános ragozás személyragjai (mindig a vár és a kér igét érdemes végigragozni ahhoz, hogy minden személyragot megtaláljunk!).
12. Csak a kijelentő mód jelen idő általános iktelen ragozás személyragjai:
Egyes szám:

én -k (várok, kérek)
te -sz (vársz, kérsz)
ő nincs rag (vár, kér)

Többes szám:

mi -nk (várunk, kérünk)
ti -tok/-tek (vártok, kértek)
ők -nak/-nek (várnak, kérnek)

13. A határozott ragozású szavak kijelentő mód, jelen idő, egyes szám első személyben – m személyragot kapnak. Ha egy ige után az azt szót tesszük, akkor határozott ragozású. Csak a kijelentő mód jelen idő határozott iktelen ragozás személyragjai:

Egyes szám:
én -m (várom, kérem)
te -d (várod, kéred)
ő –ja/ -i (várja, kéri)

Többes szám:

mi -juk/-jük (várjuk, kérjük)
ti -játok/-itek (várjátok, kéritek)
ők -ják, -ik (várják, kérik)

Mindkét esetben csak olyan módban és időben lehet ragozni, ahogyan az igéket egyébként is!
Gondot szokott okozni a többi mód! Nagyon egyszerű pedig bármely módban és időben elragozni bármely igét, ha egy bizonyos gondolkodási folyamatot követünk.
Feladat: Tegyük határozott ragozású, felszólító mód többes szám második személybe az ír igét! Ha a feladat külön nem kéri, mindig a rövid alakban kell gondolkodni!
A megoldás menete:
1. Mindig a kijelentő mód jelen idő egyes szám 1. személyből induljunk ki! Itt határozott ragozást kér a feladat, tehát a határozott ragozásból!
személyrag: m – én írom (azt)
2. Ezután próbáljuk meg a felszólító mód –j jelével elragozni ezt az alakot!
a felszólító mód jele: -j – tehát én írjam(azt), mert meg kell maradnia a határozott ragozásnak, így a szóalak legvégén az –m személyragnak is. miután a rag zárómorféma, azaz szóelem, utána ebben az esetben már más nem következhet.
3. Tehát:
én írjam
te írjad
ő írja
mi írjuk
ti írjátok ( Megoldás)
ők írják
Ez a logika azért hasznos, mert mindig a helyes alak rögzül, s gyakoroltat is!
14. Az ikes igéknek csak egyféle ragozásuk van, s az is csak kijelentő mód jelen időben. Egy ige akkor ikes, ha kijelentő mód, jelen idő, egyes szám harmadik személyben -ik a személyragja. Pl. eszik, iszik, alszik stb.
Kijelentő mód (Csak jelen idő van!)
Egyes szám:
én iszom
te iszol
ő iszik

A többes szám megegyezik az általános ragozás személyragjaival.
Feltételes mód (Csak jelen idő van!)
Egyes szám:
én innám
te innál
ő innék
A többes szám megegyezik az általános ragozás személyragjaival.
Felszólító mód (Csak jelen idő van!)
Egyes szám:
én igyam
te igyál
ő igyék
A többes szám megegyezik az általános ragozás személyragjaival.
15. Az igefajták:
1. A cselekvő és a cselekvés viszonya alapján:
a, cselekvő ( az alany maga végzi a cselekvést) – az ige szótári alakja
b, műveltető (az alany elvégezteti a cselekvést) – at, -et, -tat, -tet képzővel képezzük a cselevő igéből (pl. nézet, járat, kerestet, olvastat)
c, szenvedő (a cselekvés az alannyal történik, de mástól indul ki) – atik, -etik, -tatik,-tetik képzővel képezzük a cselevő igéből (pl. nézetik, járatik, kerestetik, olvastatik)
d, visszaható (a cselekvés visszahat az alanyra) - -kod(ik), -ked(ik), -köd(ik), -koz(ik), -kez(ik), -köz(ik), - ódz(ik) képzővel képezzük a cselevő igéből (pl. mosakodik, fésülködik stb.)
e, ható (az alanynak megvan a lehetősége a cselekvés elvégzésére) - -hat, -het képzővel képezzük a cselevő igéből (pl. moshat, főzhet stb.)
2. A cselekvés lefolyása szerint:
a, tartós-huzamos történésű igék:
Fajtái:
gyakorító igék:
A tartós igékből képezzük őket. Képzői: -gat, -get, -gál, -gél, -dos, -des, -dös, -kod, -ked, -köd, -dogál, -degél, -dögél, -kál (Pl. mos – mosogat)
mozzanatos igék:
A tartós igékből képezzük őket. Képzői: -n, -int, -ll (Pl. ill- - illan, csavar-csavarint, szök(ik) - szökell)
Használati érték szerint:
főigék
segédigék
Szerkesztettség szerint:
tőigék
szabályos tövű igék
változó tövű igék

Helyesírási és nyelvhelyességi tudnivalók később!

M. Fehérvári Judit

Debrecen, 2012. február 10.

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Kótaj

(János , 2012.05.22 16:26)

Nagyon szar XDDDD nem tudtam meg amit akartam meg van olyan hogy igyék???? :D nem tudtam...

Re: Kótaj

(Judit, 2012.05.23 12:29)

Bizony, az ikes igék így viselkednek, akármilyen magyartalannak is tűnnek! XD Szívesen felteszem ide, amit Te írsz erről XD!