Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tánc-és dráma a 6.évfolyamon (Tanmenetjavaslat)

2010.03.15

Óraszám

Téma

Tartalom

Ajánlott játékformák

Fejlesztési célok és követelmények

Minimális teljesítmény

1.

Kapcsolatok

Az osztály szereplőinek kapcsolatainak felismerése, értelmezése

Ön-, és csoportismereti játékok, csoportszobor játékok, építéses állóképek, kapcsolatteremtő játékok.

Legyenek képesek felismerni és ábrázolni a körülöttük lévő kapcsolatokat.

Alapvető kapcsolatok felismerése, szerepbelépés.

2.

Miénk a tér

A tér használata és kihasználása, térkitöltés, térformák, térirányok.

Tér-, és időérzékelő gyakorlatok, helyszínteremtő játékra, csoportos mozgásgyakorlatok a térben.

Mozogjanak bátran és átgondoltan az adott térben. Legyenek képesek a rendelkezésre álló tér kihasználására és felhasználására.

Ismerjék az alapvető térirányzatokat, egyénileg és csoportosan is legyenek képesek elhelyeztetni a rendelkezésre álló térben.

3.

Alkotás születik

Egy etűd szerkezete, felépítése, aránya, eleje és vége

Mikro-szituációk megadott témára, ritmusra vagy dallamra

Legyenek képesek a jelenségek, életfolyamatok, alkotások szerkezetének felismerésére és egyszerűbb szerkezetek létrehozására

A szerkesztés alapvető elemeinek ismerete és felismerése

4.

Hagyományaink

A magyar néphagyomány rítusainak felelevenítése, egyes ünnepkörök jellegzetes rítusai, azok helye és szerepe a mai magyar kultúrában.

Osztályjátékok, improvizációs játékok, memóriagyakorlatok, ismert rítusok.

Ismerkedjenek meg a nemzeti kultúra alapvető mozdulat-, dallam-, és szókincsével,  hiedelemvilágával

Értékmegőrzés, hagyományápolás

5.

Hagyományaink II.

Ne

Ne

Ne

Ne

6.

Rögtönözzünk 1.

Improvizáció gyakorlatok

Kormesék, ritmusgyakorlatok, fantáziagyakorlatok, improvizáció némajátékok, szöveges és tárgyas improvizáció

Legyenek képesek különböző technikákat tartalmazó improvizáció játékokra mozgásban és szenzációkban

Részvétel a gyakorlatokban és az elemző munkában

7.

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

8.

Maszkkal. Lábbal

Kommunikáció lehetősége a maszk és a láb segítségével

Játékok, nagyjátékok maszkkal, lábbal

A látott lábjáték értő elemzése, egyszerűbb etűdök

Részvétel egy maszk vagy láb elkészítésében és használatában.

9.

Ne

Ne

 

Ne

Ne

Ne

10.

A mozdulat nyelve

Az emberi test adottságai és korlátai, a mozdulatok lehetséges jelentősíkjai

Mozdulatszótársak, mozgásmemória gyakorlatok

Legyenek képesek mozgással kommunikálni

Mozgásbátorság kialakítása, a mozdulatok tudatossá tétele

11.

Egy-két-há-négy

Egy tánckoreográfia tanulása /polka-kraja/

A csoportos mozgás bűvölete

Legyenek képesek egymásra figyelni

Ne

12.

Mi és ők I

Más kultúrák mestertársai, hiedelemvilága, helye és szerepe életünkben

Népi játékok, improvizációs játékok, memóriagyakorlatok

Más kultúráknál

-           Mozdulat

-          Dallam

-          Szókincs stb

Ismerjék fel a tanult kultúrák értékeit

13.

Mi és ők 2

Ne

Ne

 

 

14.

Látvány és hatás I.

A színpad világa: díszlet, jelmez, világítás, hangtechnika, szimbólum, kontraszt, arányosság

A játékok színekkel, fényekkel, hanggal, egy-és többközpontú jelenetek, a jelenet gangsúlyos pontjának mozgásai

Legyenek képesek 1-1 jelenet hatásrendszerének felismerésére, építsék fel jeleneteik vizuális képét.

A témakör alapfogalmainak ismerete

15.

Látvány és hatás II.

A színpad világa: díszlet, jelmez, világítás, hangtechnika, szimbólum, kontraszt, arányosság

A játékok színekkel, fényekkel, hanggal, egy-és többközpontú jelenetek, a jelenet gangsúlyos pontjának mozgásai

Legyenek képesek 1-1 jelenet hatásrendszerének felismerésére, építsék fel jeleneteik vizuális képét.

A témakör alapfogalmainak ismerete

16.

Konkrét és absztrakolt mozgás

A tánc mint szórakozási lehetőség a tánc, mint a kommunikáció formája, a mozgásművészeten

Egyes néptáncformák, történelmi táncok, társas táncok jellemzői, alapvető lépései

Legyenek képesek a mozgást lépések alkalmazását.

Egyszerűbb tánclépések kombinációi

17.

Színház az egész világ

Egyéni-, páros-, csoportos munka improvizációiból egy teljes jelenet fűzér felépítése, a megfelelő beeső kontroll kialakítása

„a próbától az előadásig”

A saját szerep és hely megtanulása és elfogadása a produkcióban

Részvétel egy produkció létrehozásának valamilyen részében.

18.

Színház az egész világ

Egyéni-, páros-, csoportos munka improvizációiból egy teljes jelenet fűzér felépítése, a megfelelő beeső kontroll kialakítása

„a próbától az előadásig”

A saját szerep és hely megtanulása és elfogadása a produkcióban

Részvétel egy produkció létrehozásának valamilyen részében.

 

M. Fehérvári Judit

 

2008.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.