Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Segédlet kreatív drámajáték tanításához

2010.03.15

MELLÉKLET

I. Szövegek lépésgyakorlatokhoz

1. Koncentrációs légzésgyakorlatok szövegei:

a) Tizenhárom óra az egy óra Tizennégy óra az két óra Tizenöt óra az három óra… b) Egy óra az tizenhárom óra Két óra az tizennégy óra Három óra az tizenöt óra… c) Hétfőn szőlőt eszem kedden cseresznyét Szerdán szőlőt eszem csütörtökön cseresznyét…

d) Hétfőn cseresznyét kedden szőlőt eszem Szerdán cseresznyét csütörtökön szőlőt eszem…

e) Januárban itthon vagyok februárban vidéken Márciusban itthon vagyok áprilisban vidéken

f) Hétfőn te jössz énhozzám Kedden én megyek tehozzád Szerdán te jössz énhozzám… Vasárnap együtt leszünk /Montágh Imre: Tiszta beszéd Holnap Kiadó KFT, Budapest 2004/ Szöveges hanggyakorlatok:

2. a) Te voltál - Nem én voltam

b) Zip – zap – boing /Forrás: Várhalmi Ilona Drámajáték órái – Ady Endre Gimnázium, Debrecen/

c, Weöres Sándor: Magyar etűdök 26. szöveg Sándor napján megszakad a tél

d) Orbán Ottó: A bálna

e) Bimm – bamm! Bimm – bamm! Dél van! Dél van! Ringyrongy, ringyrongy Dugd el! Vidd el!

II. Kiejtésgyakorlatok

Vidor Miklós: Nyelvgyötrők – pontos mássalhangzóejtés

Weöres Sándor: Magyar etűdök (9-es, 48-as részlet) – pontos ejtés

Petőfi Sándor: Orbán – r – hangok

Nemes Nagy Ágnes: Mi van a szobában? /részlet/ - sz – hang

Fazekas Anna: Fűrész, fejsze, kalapács – sz – hang

III. Hangsúlygyakorlatok

Az előképzőben csak az értelmi hangsúlyt érdemes gyakoroltatni, miután a csoport struktúrája /sérült gyermekek is járnak a foglalkozásokra / olyan, hogy ez a feladat segíti a másokra való figyelést is.

Ennek is a legegyszerűbb módját, a magánhangzók hosszúságának való játékot választotta, s kifejezetten csak szavakkal.

Példák:

1. adjatok (kérésként – könyörgésként)

2. borzasztó (érzékeny tiltakozásként = [bóórzasztó vagy börzasztó] – enyhe iróniaként =[borzasztóó]

3. Egyetlen szó, különböző hangsúlyokkal: Gól [góól] [góóól] [góóóól] az öröm kifejezéseként

Ha mondathangsúlyt is gyakoroltatni szeretnék, nagyon egyszerű példát kell választanom, amelyet megértenek a gyerekek és minden egyes Szava alkalmas arra, hogy annak hangsúlyozásával más jelentést kapjon a mondat.

Pl.: „ ujjamról minden köröm leszakadt, s visszavágódtam mélyen a vízbe.” /Széchenyi István? Napló 1819/

1. Nem a lábamról = ujjamról

2. Az összes = minden

3. Nem a bőr = köröm

4. Nem lejött! = leszakadt

5. Nem visszaúsztam! = visszavágódtam

6. A mély vízbe, messze a partból = mélyen

7. A vízbe = nem a homokon

IV. Ritmusgyakorlatok

1. Weöres Sándor: Magyar etűdök 39. Rész – időmértékes szövegmondás

2. Papp Tibor: Pogány istentisztelet – összetett ritmusgyakorlat /részletek/

3. Weöres Sándor: Magyar etűdök 99. Rész – időmértékes szövegmondás

V. Mozgásos vagy testedző játékok

1. Futó – kergetú játékok

a) Gyertek haza, libuskáim! Veress Péter Ilona: Mezőcsávási gyermekfolklór 188-189 . oldal/

b) Benn a bárány, künn a farkas /ua. 196. Oldal/

c) Gólya, gólya, gilice / 190. Oldal/

d) Rákjárásban való fogócskázás

e) Labdajáték – imitációk

f) Futás 5 különböző feladattal tapsra /5-féle taps/

2. Szerepjátszó játékok

a) Jeruzsálem – Jerikó

b) Elment Jézus Je …………ruzsálembe. Elment Jézus Je ……….rikóba.

3. Hidas – átbújásos játékok

a) Bújj, bújj zöld ág /több változatban is.

b) Hold, Hold, fényes Hold.

VI. Nyelvgyakorlók, nyelvtörők

1. Kedden kedvem kerekedett kikocsikázni Kassára. Kocsikázás közben kitörött Kedves Kelemen kocsisom karja. Kedves Károly kollegám, kérlek küldj két kiló kámfort. Kedves Kelemen kocsisom karja kigyógyítására. /Veress Péter Ilona: Mezőcsávási gyermekfolklór, Kriterion Műhely, Kolozsvár 2002/

2. Có sárga, có szürke, có sárga, có szürke! /Fekete László: Beszédművelési gyakorlatok és irányításuk, Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár 1995/ 3. Piros csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb. /Fekete László/

4. De dadogok, de dadogok /Fekete László/

5. Csetneki csikós itat a Tiszán, sárga cserépcsengő cseng a csetneki csikós csikaja nyakán /Fekete László/

6. Pecsenyekecsegéből (pecsenye( kecsegepecsenye /Fekete László/

VII. Kiszámolók vagy kiolvasók

1. Rege-rege rejszem, Báni-buli bajszom. Dikozom-fikozom, Dumi, dumi, duksz. /Veress Péter Ilona/

2. Egy gyermek a padláson Megcsúszott egy záptojáson Eltörött a lába szára, Lába helyett sír a szája. /Veress Péter Ilona/

3. Egy szép napon, eketem – beketem, Az erdőn kimentem, kimentem. Szedtem ott egy nagy csokor Virágot, virágot. A helycsúcsról láttam a Nagyvilágot, nagyvilágot. 4. Tányér, rózsa, piszkafa Ott van az a rózsafa. Tépd ki őket tövestül, Dobd a tűzbe tüskéstül. / Veress Péter Ilona/

5. Ábécé, vadréce Sül a hús ebédre. Mind megetted, te. /Veress Péter Ilona/

6. Madarak voltunk, Földre szálltunk, Búzaszemet kapirgáltunk. Jön a vadász puskájával, Mnd lelőtt a golyójával, Inc-binc, kalaminc, Te vagy odakint. /Veress Péter Ilona/ VIII. Vizuális, motorikus, verbális emlékezet

1. Tárgyak az asztalon

2. Holnap, ha hozzád indulok, magammal viszek egy bőröndöt…

3. Holnap, ha majd megérkezem hozzád, én…

4. Szavak és cselekvések /Forrás: Gabnai Katalin: Drámajátékok – Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon Kiadó, Budapest 2001/

IX. Koordinációs gyakorlatok

Számolós játékok 1 2 3 4

Nem 3, hanem 6, 1 2 3 4

Nem 6, hanem 9, 1 2 3 4

Nem 9, hanem 12, 1 2 3 4

Nem 12, hanem 15, 1 2 3 4

Nem 15, hanem 18.

X. Térhasználat, tájékozódás

1. A tér kitöltése mozdulatra, mozdulatsorokra

2. A tér, mint idegen elem

3. Szoborcsoport

4. Szoborkompozíció

XI. Utánzójátékok alapfokon

1. Összecsukott ököllel virágbimbót formálunk /kinyílik, szirmaim bomlik a virág → majd a gyerekek keze a nap, ami világítja és serkenti a rózsabimbót/

2. Játsszátok el, amint egy csapat vadász óvakodik előre a vad nyomában a füves pusztán!

3. Két kezünk két sárkány! A kézfej a sárkány feje, a kar a sárkány nyaka. A fejre először meglapulnak, majd áldozatot keresnek. Meglátják az áldozatot, ráijesztenek. Kinyílnak felé, megfogják, elengedik, majd ismét megfogják, elengedik. Most (megfogják egymást) felé fordulnak, egymást ijesztgetik, végül bekapják egymást.

4. Képzeljétek el, hogy egy vándorcirkusz tagjai vagytok! Vannak közöttetek kötéltáncosok. Hogyan lépegetnek, hogyan rakják a lábukat? /Forrás: Gabnai Katalin? Drámajátékok Bevezetés a drámapedagógiába, Helikon Kiadó, Budapest 2001/

XII. Helyzetfelismerés és döntés

1. Tájékozódási játékok

2. Légy része az egésznek! Mindkét gyakorlat lényege, hogy spontán jöjjön létre a játék, s ne szimultán cselekvések sorozata jelenjen meg a „színpadon”.

 

 

M. Fehérvári Judit

 

2008.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.