Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mit kell tudni és elolvasni ahhoz, hogy rendezőnek, dramaturgnak felvételizz

• Peter Simhandl: Színháztörténet, Bp. Helikon, 1998. (Az európai színház- és drámatörténeti tételekhez).

• Kiss Gabriella: Bevezetés a színházi előadások világába, Bp. Korona, 1999. (Kiegészítés az európai színháztörténethez, magyar színháztörténet).

2. A tételben megjelölt művek valamelyikének dramaturgiai szempontok (expozíció, alapszituáció, a bonyodalom jellege, a konfliktusok szerkezete, tetőpont, végkifejlet) szerint történő elemezése, az alkotói életmű jellemzése.

Az egyes témakörök kidolgozásához felhasználható ajánlott irodalom:

 

• Bécsy Tamás: Mi a dráma? Bp. Akadémiai, 1987. (A dramaturgiai kategóriák)

• Színházi kalauz I-II. Bp. Gondolat, 1981. (Az életművek)

• Világirodalmi kisenciklopédia I-II. Bp. Gondolat 1976. (Az életművek)

• Világirodalmi Lexikon Bp. Akadémiai Kiadó (Az életművek)

A felelet időtartama: kb. 15 perc.

 

TÉTELEK

1. A színjátszás ősformái, a görög dráma és színház története

• Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz

• Szophoklész: Oedipus király

• Euridipész: Elektra

2. A latin színház sajátosságai, az ókori komédia típusai

• Arisztophanész: Felhők

• Plautus: A hetvenkedő katona

3. A középkor vallásos és világi kultúrája, színjáték- és színpadtípusai

• Ismeretlen szerző: Akárki (Akárki c. antológia)

• Ismeretlen szerző: Pathelin Péter prókátor (Szamártestamentum c. antológia)

4. A reneszánsz kultúra színházi vonatkozásai Itáliában, a commedia dell’ arte

• Ruzante: A csapodár madárka

• Machiavelli: Mandragóra

 

5. Az Erzsébet-kor színháztörténeti jellemzői, Shakespeare életműve,

drámatípusai

• III. Richárd

• Romeo és Júlia

• Szentivánéji álom

• Hamlet

• Macbeth

6. A spanyol barokk stílustörténeti jellemzői, színházi élete

• Lope de Vega: A kertész kutyája

• Calderon: Az állhatatos herceg

7. A francia klasszicizmus stílustörténeti sajátosságai, színháztörténeti jellemzői

• Corneille: Cid

• Racine: Phaedra

8. A jellemvígjáték formateremtő korszakai, alkotói: Moliére és Goldoni életműve

• Moliére: Tartuffe

• Moliére: Don Juan

• Moliére: A mizantróp

• Goldoni: Két úr szolgája

• Goldoni: Mirandolina

9. A felvilágosodás színháztörténeti hatása, a Sturm und Drang példázatai, a romantikus eszmények megtagadása

• Goethe: Egmont

• Schiller: Ármány és szerelem

• Schiller: Don Carlos

• Büchner:Woyzeck

10. A magyar hivatásos színjátszás története a kezdetektől 1867-ig, kiemelkedő drámaírók, alkotások

• Katona József: Bánk bán

• Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

• Madách Imre: Az ember tragédiája

11. A polgári dráma, naturalista és szimbolista tendenciák a századvég színházi játékstílusában

• Ibsen: Nóra

• Strindberg: Az apa

• Wedekind: Lulu

• Shaw: Warrenné mestersége

12. Az orosz színpadi naturalizmus a századfordulón, Csehov összegzése

• Csehov: Három nővér

• Csehov: Cseresznyéskert

• Gorkij: Éjjeli menedékhely

13. Az avantgárd színházművészeti hatása, az antinaturalizmus színházesztétikája

• Jarry: Übü király

• Brecht: Koldusopera

14. A drámairodalom és a színházművészet új törekvései a XX. század első felében

• Pirandello: IV. Henrik

• Lorca: Vérnász

• Horváth: Mesél a bécsi erdő

• Giraudoux: Trójában nem lesz háború

15. A magyar színjátszás története 1867 és 1945 között, színházi műhelyek és játékstílusok, a polgári szórakoztatás legjelentősebb szerzői

• Barta Lajos: Szerelem

• Szép Ernő: Patika

• Molnár Ferenc: Játék a kastélyban

• Heltai Jenő: A néma levente

16. A magyar színházművészet jellemzői 1945-től a kilencvenes évekig, értelmiségi sorstragédiák drámairodalmunkban

• Németh László: Villámfénynél

• Németh László: Galilei

• Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom

• Illyés Gyula: Különc

17. Az ellenszínház mozgalma, az abszurd és a groteszk drámairodalom jellemzői

• Camus: Caligula

• Genet: Cselédek

• Beckett: Godot-ra várva

• Ionesco: Az orrszarvú

• Mrozek: Tangó

18. A XX. századi amerikai dráma jellemzői, a színházi struktúra kettőssége

• O’Neill: Hosszú út az éjszakába

• Miller: Az ügynök halála

• Williams: Macska a forró tetőn

• Albee: Nem félünk a farkastól

19. Magyar drámairodalom és színjátszás a határokon túl, a vitadráma műfaja

• Páskándi Géza: Vendégség

• Székely János: Caligula helytartója

• Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja

 

20. Groteszk lét- és társadalom szemlélet a magyar drámairodalomban, kortárs magyar színház

• Örkény István: Pisti a vérzivatarban

• Szakonyi Károly: Adáshiba

• Kornis Mihály: Körmagyar

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.