Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Megoldókulcs - Az itt bemutatott feladatsorhoz Dráma- ksz.

MEGOLDÓKULCS

Írásbeli érettségi, dráma középszint

(javaslat)

Feladatsor -30 pont

 

FELADATOK

 

1.) Válassza ki  a Shakespeare-i színház és dramaturgia jellemzőit az alábbiak közül! A helytelen választ húzza alá!

jelenettechnika, a hármas egység megtartása, felvonástecnika, a végzet irányítja a cselekményt, a véletlenek befolyásolják a cselekmény menetét, drámai jambus, többszálú cselekményvezetés

nők is játszhatnak, díszes előfüggöny,  többszintes színpad, csak nappal játszottak, korhű díszletek, hősei kiemelkedő jellemű de, esendő emberek, a néző képzeletét tovább működtette a nyelvi gazdagság, pazar jelmezek

Elérhető pontok: 5-6helyes válasz = 3pont, 3-4helyes válasz=2pont, 1-2-helyes válasz=1pont

 

 2.) Az alábbi fogalmakhoz írjon egy-egy példát! (szerző és mű címe)

a.) epikus dráma – Brecht: Koldusopera

b) drámai költemény- Madách: Az ember tragédiája


c) tragédia - Szophoklész: Antigoné, Shakespeare: Romeo és Júlia


d) komédia- Moliére: Tartuffe


e) polgári dráma- Csehov : Sirály

 Elérhető pontok:5 helyes válasz = 3pont,4helyes válasz=2pont, 3-2 helyes válasz=1pont

Minden egyéb helyes válasz értékelendő.

3.) Egészítse ki a szöveget!

Kolhaas Mihály, Heinrich von Kleist múlt századi német író elbeszélésének hőse törvénytisztelő, engedelmes alattvalója fejedelmének mindaddig, amíg két szép lovát erőszakkal el nem ragadják tőle a fejedelem emberei. Kolhaas makacsul ragaszkodik a maga igazságához, a lovait akarja visszakapni. S mivel senki sem akarja jóvátenni a neki okozott kárt, maga lát neki, hogy megtorolja a rajta esett sérelmet. Harcostársaival Münzer seregében keresi tovább az igazát.

Ennek a világhírű elbeszélésnek drámai átdolgozása Sütő András drámája, melynek címe:

Egy lócsiszár virágvasárnapja

A helyes megoldás 1 pont

 

4.)  Az  alábbi megállapítás Molnár Ferenc Liliom című művére vonatkozik. Döntse el, hogy igaz vagy hamis az állítás!

 

Történik a Városligetben és a másvilágon………..igaz…..

 

A helyes válasz = 1 pont

5.) Soroljon fel legalább négy, a színházi előadás létrehozásához szükséges tipikus szakmát!

            kellékes, ügyelő, rendező, dramaturg, koreográfus, stb, minden helyes válasz elfogadható

Elérhető pontok: 3-4helyes válasz=2pont, 1-2 helyes válasz=1pont

 

6.) Az alábbiakban  színházi műfajok meghatározását olvashatja. Írja a vonalra a műfaj nevét!

 

 • Olasz eredetű szó, jelentése:dalmű .Vokális- hangszeres, drámai színpadi műfaj, melyben a szerepeket éneklik. Három-, négy- , ritkábban egyfelvonásos, többnyire nyitánnyal kezdődik.     ……opera ………

 

 • Amerikai eredetű zenés színjáték, prózai cselekmény, zenés jelenetek és dalok, dal- és tánckar, látványos, díszes és fényűző kivitelezés.

……musical…………………………………

 • A test lehetőségeiből és a mozdulatok megformálásából kiinduló, nem verbális színházi kifejezésmód, többféle tánc- és mozgástípus elemeinek és stílusának ötvözése.

…………mozgásszínház, táncszínház………

 

Minden helyes válasz =1 pont, összesen:3 pont Minden más helyes válasz elfogadható.

 

theatron

 

thümelé

 

orkhésztra

 

 
 

 

szkéné

 

7.) Egészítse ki az alábbi ábrát a megadott fogalmakkal!

 

3- 4 helyes válasz=2 pont, 1-2 helyes válasz=1 pont

 

8.) Húzza alá azokat a  fogalmakat, amelyek jellemzőek a brechti életműre!

Katarzis, tandráma, elidegenítő effektusok, szekérszínház, hősei kiváló jellemek

Minden helyes válasz=1 pont, összesen 2 pont

 

9.) Az alábbiakban két művész munkásságára vonatkozó adatokat soroltunk fel. Írja a pontozott vonalra, kiről szól a szöveg!

A) Drámáira jellemző:

 • a cselekménytelenség
 • felszínes párbeszédek, párhuzamos monológok;
 • nincsenek hősök
 • nincs igazi konfliktus
 • tragikomédia

                                                                                  ………Csehov…………………..

 

B) Módszerének jellegzetességei:

 • a szerep egyetlen, megszakítás nélküli pszichológiai folyamat
 • a szerep a színész belső, pszichikai és külső, technikai munkájával születik meg;
 • „Ha a tényt igazoltuk, ezzel bekapcsoltuk a szerep belső vonalába, a szöveg mélyébe, és nemcsak hogy nem zavarja, de segíti… az átélések logikáját és következetességét, maguk pedig tudják, milyen jelentősége van munkánkban ezeknek a tényezőknek.”

……Sztanyiszlavszkij……………………

 Minden helyes válasz = 1 pont, összesen 2 pont

 

10.) Olvassa el az alábbi drámarészletet! Nevezze meg a szerzőt és a művet!

Melyik dramaturgiai alapfogalmat ismeri fel a szövegben?

 

   Õ csorda számra tartja gyülevész

       Szolgáit! éppenséggel mintha minden

       Hajszála egy őrzőt kívánna; sok

       Meránit, olykor azt hinné az ember,

       Hogy tán akasztani viszik, úgy körül

       Van véve a léhűtőktől, s mi egy

       Rossz csőszt alig tudunk heten fogadni.

       Õ táncmulatságokat ád szüntelen,

       Úgy, mintha mindég vagy lakodalma, vagy

       Keresztelője volna: és nekünk

       Szívünk dobog, ha egy csaplárlegény az

       Utcán előnkbe bukkanik, mivelhogy

       A tartozás mindjárt eszünkbe jut.

       A jó merániak legszebb lovon

       Ficánkolódnak - tegnap egy kesej,

       Ma szürke, holnap egy fakó: - nekünk

       Feleség- és porontyainkat kell befogni,

       Ha veszni éhen nem kívánkozunk.

       Õk játszanak, zabálnak szüntelen,

       Úgy, mintha mindenik tagocska bennek

       Egy-egy gyomorral volna áldva: nékünk

       Kéményeinkről elpusztulnak a

       Gólyák, mivel magunk emésztjük el

       A hulladékot is. Szép földeinkből

       Vadászni berkeket csinálnak, a-

       Hová nekünk belépni nem szabad.

       S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény

       Himlős gyerek megkívánván, lesújtunk

       Egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek,

       És aki száz meg százezert rabol,

       Bírája lészen annak, akit a

       Szükség garast rabolni kényszerített. „  (Tiborc panasza)

Szerző: Katona József

Cím: Bánk bán

Fogalom: monológ

Szerző és cím = 1 pont, fogalom = 1 pont, összesen 2 pont

 

11.  Az alábbi képek Zichy Mihály illusztrációi Madách Imre Az ember tragédiája című művéhez. Nevezze meg, melyik színt idézi fel a szöveg és a kép!

Szövegdoboz: 1.

NÉPTÖMEG
Most a Konventbe. Polgártárs, vezess. -
Kiszedted-é az árulók nevét? -

(A nép letakarodik az állványról. Éva mint rongyos, felgerjedt pórnő kibontakozik a sokaságból, és egyik kezében tőrrel, másikban egy véres fejjel Dantonhoz rohan.)

ÉVA
Danton! tekints ez összeesküvőre,
Téged kivánt megölni, én ölém meg.

 

 

 


 

 

 

 

 

Szövegdoboz: 2.

 
 


Szövegdoboz: ÉVA
Ah, értem a dalt, hála Istenemnek!
ÁDÁM
Gyanítom én is, és fogom követni.
Csak az a vég! - csak azt tudnám feledni! -
AZ ÚR
Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!

Szövegdoboz: 3.Szövegdoboz: A RABSZOLGA
Mért él a pór? - a gúlához követ
Hord az erősnek, s állítván utódot
Jármába, meghal. - Milljók egy miatt.

 

 

 

1.párizsi szín

2. Paradicsomon kívül- 15 szín

3. egyiptomi szín                             

Minden helyes válasz 1 pont, összesen 3 pont

12.) Az alábbi kérdések Örkény István munkásságára vonatkoznak.

Melyik híres magyar film született Örkény István Tóték című drámájából?

Cím:…Isten hozta, őrnagy úr!…………………………….

Melyik XX. századi drámatörténeti irányzathoz sorolná Örkény drámáit?

                        abszurd

 

Minden  helyes válasz = 1 pont, összesen 2 pont

 

 

13.) Drámatörténeti rejtvény

 

 

1   2  3  4  5  6  7

 

KOMIKUM

 

HELYZET

 

JELLEM

 

Minden számhoz egyetlen szó tartozik megoldásként. A kipontozott helyekre írja be a helyes választ, melynek kezdőbetűjét illessze a számok helyére! Végső megoldásként az üres téglalapba írja be a kezdőbetűkből összeállt szót! Minden részmegoldás pontot ér!

 

 

1.      A XVIII. század uralkodó stílusirányzata Európában:                     Klasszicizmus

2.      Egy párizsi úr neve, akinek a házában játszódik a Tartuffe című vígjáték.                                                                                                              Orgon

3.      A háziúr leányának neve, aki szintén szereplője a Tartuffe című vígjátéknak.                                                                                                                                Mariane.

4.      A   „tér, ….. , cselekmény”   hármas egységéből hiányzó fogalom… I

5.      Jean-Baptiste Poquelin egyik híres darabjának címe,melyben a szerző a  főszerepet játszotta, a negyedik előadáson rosszul lett és még aznap éjjel meghalt: Képzelt beteg

6.      A fenti szerző másik ismert művének címe, melyben a nemeseket utánzó polgárt figurázza ki. ( A szó eleji magánhangzó hosszúságát ne vegye figyelembe!)

Úrhatnám polgár

7.      A XVII. század legnagyobb francia komédiaszerzőjének írói álneve : Moliére                                                                                                                            

7-8 helyes válasz=4 pont, 5-6- helyes válasz=3 pont, 3-4helyes válasz=2 pont 1-2 helyes válasz=1 pont

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.