Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Drámajáték 6. évfolyam 2. rész

2010.03.15

Ajánlott játékformák

Fejlesztési célok és követelmények

Minimális teljesítmény

Ön-, és csoportismereti játékok, csoportszobor játékok, építéses állóképek, kapcsolatteremtő játékok.

Legyenek képesek felismerni és ábrázolni a körülöttük lévő kapcsolatokat.

Alapvető kapcsolatok felismerése, szerepbelépés.

Tér-, és időérzékelő gyakorlatok, helyszínteremtő játékra, csoportos mozgásgyakorlatok a térben.

Mozogjanak bátran és átgondoltan az adott térben. Legyenek képesek a rendelkezésre álló tér kihasználására és felhasználására.

Ismerjék az alapvető térirányzatokat, egyénileg és csoportosan is legyenek képesek elhelyeztetni a rendelkezésre álló térben.

Mikro-szituációk megadott témára, ritmusra vagy dallamra

Legyenek képesek a jelenségek, életfolyamatok, alkotások szerkezetének felismerésére és egyszerűbb szerkezetek létrehozására

A szerkesztés alapvető elemeinek ismerete és felismerése

Osztályjátékok, improvizációs játékok, memóriagyakorlatok, ismert rítusok.

Ismerkedjenek meg a nemzeti kultúra alapvető mozdulat-, dallam-, és szókincsével,  hiedelemvilágával

Értékmegőrzés, hagyományápolás

Ne

ue.

ue.

Kormesék, ritmusgyakorlatok, fantáziagyakorlatok, improvizáció némajátékok, szöveges és tárgyas improvizáció

Legyenek képesek különböző technikákat tartalmazó improvizáció játékokra mozgásban és szenzációkban

Részvétel a gyakorlatokban és az elemző munkában

Ne

ue.

ue.

Játékok, nagyjátékok maszkkal, lábbal

A látott lábjáték értő elemzése, egyszerűbb etűdök

Részvétel egy maszk vagy láb elkészítésében és használatában.

Ne

u.e

ue.

Mozdulatszótársak, mozgásmemória gyakorlatok

Legyenek képesek mozgással kommunikálni

Mozgásbátorság kialakítása, a mozdulatok tudatossá tétele

A csoportos mozgás bűvölete

Legyenek képesek egymásra figyelni

ue.

Népi játékok, improvizációs játékok, memóriagyakorlatok

Más kultúráknál

-           Mozdulat

-          Dallam

-          Szókincs stb

Ismerjék fel a tanult kultúrák értékeit

Ne

 

 

A játékok színekkel, fényekkel, hanggal, egy-és többközpontú jelenetek, a jelenet gangsúlyos pontjának mozgásai

Legyenek képesek 1-1 jelenet hatásrendszerének felismerésére, építsék fel jeleneteik vizuális képét.

A témakör alapfogalmainak ismerete

A játékok színekkel, fényekkel, hanggal, egy-és többközpontú jelenetek, a jelenet gangsúlyos pontjának mozgásai

Legyenek képesek 1-1 jelenet hatásrendszerének felismerésére, építsék fel jeleneteik vizuális képét.

A témakör alapfogalmainak ismerete

Egyes néptáncformák, történelmi táncok, társas táncok jellemzői, alapvető lépései

Legyenek képesek a mozgást lépések alkalmazását.

Egyszerűbb tánclépések kombinációi

„a próbától az előadásig”

A saját szerep és hely megtanulása és elfogadása a produkcióban

Részvétel egy produkció létrehozásának valamilyen részében.

„a próbától az előadásig”

A saját szerep és hely megtanulása és elfogadása a produkcióban

Részvétel egy produkció létrehozásának valamilyen részében.

M. Fehérvári Judit

2008.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.