Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A spanyol barokk Első rész emelt dráma

Sajátos spanyol fejlődés: torlódik a reneszánsz és barokk kultúra

I. Történelmi háttér:

A történelemben is érvényesül az ingatechnika, melynek jelentése: hatás - ellenhatás.
A protestantizmus ellenében jön létre a katolikus megújulás, a rekatolizáció.
Amíg a protestantizmusnak a reneszánsz felelt meg, mint korstílus, addig a katolicizmusnak a barokk.
Ha egy képzeletbeli vízszintest húzunk Anglia déli partja és Erdély csücske, Brassó között, akkor ma ettől északra a protestánsok, délre pedig a katolikusok élnek többségében!

Spanyolország sajátos fejlődése:

Címszavak:

kelta eredetű ibér lakosság

Hispánia: romanizálódása – kereszténység, majd nyugati gótok – trónviszályok – vallási (ariánus, keresztény, zsidó) villongások

711. Gebr al Tarik mór vezér, mohamedán hódítás – egész félsziget
 
500 éven át (1031-1492) reconquista – a félsziget visszahódítása - fokozatosan szorítják vissza a módokat – sorban feudális államok alakulnak (cortes)

1492!!! Nagyon fontos! nem csupán Amerika felfedezése és az újkor kezdete miatt fontos, hanem a mórok kiűzése miatt is, ez pedig egyértelműen a spanyoloknak köszönhető!!!

Leon, Kasztília, Aragónia, Barcelonai grófság: állandó harcok – új rétegek keletkeznek: lovagrendek (2 legfontosabb: Alcéntara, Calatrava)

a király tőlük függött – teljes feudális anarchia ; egyetlen államok fölötti szerv: katolikus egyház – vallási egység

Aragóniai Ferdinánd + Kasztíliai Izabella = „katolikus királyok” = a spanyol királyság születése
1492 - + Granada – utolsó arab állam (Andalucia) elfoglalása – reconquista győzelme + Kolombusz – Amerika felfedezése

 16. sz. : Angliához hasonló fejlődés lehetősége

hajózás fellendülése, nagy mennyiségű arany beáramlása, nagy kikötővárosok, gazdagodó polgár-földbirtokos

Világbirodalom kialakulása: Habsburg V. Károly birodalmában "sohasem nyugodott le a Nap"

Földközi-tengeri hegemónia: 1571. Lepanto – megverik a törököket, Nagy Armada

Abszolutizmus: II. Fülöp – valós gazdasági alap nélkül, nem a polgári rendek támogatásával – zsidók kiűzése – a kereskedőréteg elhagyja az országot, a királyi hatalom lovagrendek kiváltságaira vigyáz, centralizmus, erős (drága) hivatalnokréteg, bürokrácia

Egyház: Szent Inkvizíció(Lloyola Stent Ignác: Societas Jesu) – A Habsburg ellenreformáció otthona

1588. Nagy Armada bukása; Németalföldi szabadságharc, végeredmény: 1609 Hollandia függetlensége

17. sz. még él a fénykor látszata – siglo d’oro – dúsgazdag, szemkápráztatás elfedi a rothadást

II.A spanyol reneszánsz:


Párhuzamos fejlődés az Erzsébet-korival

Amerika felfedezése:  tengerészek, hajóácsok, szórakozni vágyó városlakó réteg, szórakoztatóipar

A színház:


Sorra születnek a színházak:

Madrid (1583), Sevilla és minden kis városban
Újabb színházépületek léptek a „szórakoztatóipar” szolgálatába.

Corall színpad: - nem is igazi színházépületek, csupán házak által körülhatárolt zárt udvarok.

Úgy kell elképzelni, mint egy szobabelsőt! Az utcákon született meg!
A főtéren vagy főutcán a vándortársulatok lezárták a párhuzamos oldalakat és berendezték a teret.Aztán jelentek meg csak a függönyök!!!

A felvonástechnikát is a spanyol barokk találta ki:3-5 felvonás!

Az angol reneszánsz még csak a jelenettechnikát ismerte!

Érdekes módon Shakespeare műveit is egy angol színész, John Keen osztotta vissza felvonásokra, s annyira jól meg vannak írva, hogy pontosan 5 felvonásra oszthatóak, azaz megfelelnek az arisztotelészi dramaturgia követelményének!!!


csak fizetség ellenében lehetett bejutni az előadásra

téglalap v. ovális alapú tér, mindkét végén színpaddal (Amíg öltözni kellett valamihez, a másik oldalon folytatódott az előadás!)

Míg a egyiken játszottak, a másikat átrendezték (viszonylag kevés díszlet, de díszes jelmez

A földszinten és erkélyen ülők megfordultak


Drámák:


A fizetőképes közönség szűk volt, egy művet nem tudtak sokszor előadni. Darabtermelés hirtelen felfokozása. Játszható művek sorára volt szükség. Senki nem gondolt eleve irodalmi értékű darabokra.
Antik gyökerek szűk, egyetemi környezetben – izoláltan.

Tilso de Molina kb. 5000 darabot írt!!!
Lope de Vega kb. 2000-et!!!
Calderon d'ell la Barca csak 100-at!


Forrás:

A népi színjátszásból merít + (meg kell élnie, széles közönséghez szól)

Eleget tesz az egyház kívánalmainak is és a katonáskodó nemeseknek is (grand, hidalgó)

Kétely nélküli vallásosság,lovagi erények: becsület, feltétel nélküli hűség

Még elevenen él a dicsőséges múlt, a reconquista emléke.

Téma: a történelem, a múlt

A színház a vallásosság és a becsület diadalának hódító ünneplése volt. A költő bármit alkothatott ezen kereten belül.

Nincs tiszta műfaj: bármit is igényelne a divatos elmélet.

Fő drámai kategória: comedia – széles jelentéssel bír

Ágai:  a, comedia de capa y espada (’kardos-köpenyes’)

 A látványosságra, változatos színpadképre számító művek:

 b, comedia de tramoyas (’gépezetes’)
        c, comedia de apariencias (’díszletes’)
        d, comedia de ruido (’zajos’)

 A cselszövésre épülő játékok:

        e, comedias de ingenio (’szellemes’)


Drámaírók:

Tirso de Molina: A Don Juan-téma elindítója. – A sevillai szédelgő és a kővendég

Ruiz de Alarcón

Miguel de Cervantes de Saavedra: 10 drámája mardt fenn: egyik legszomorúbb tragédia: Numantia ostroma

Lope de Vega és a spanyol nemzeti dráma (1562-1635)

Új drámatípus kialakítása fűződik nevéhez: népi/nemzeti elemeket magába olvasztó dráma, nem másolja az antikot. A reneszánsz és barokk határán alkot. Közelebb a reneszánszhoz: a mérték és értelem érvényesül nála.

Mi kell a spanyol barokknak?

tömegek

Hogyan?

visszatérnek a passió-és misztériumjátékok

Velence: 3-4 000 fő játssza a passiót

a nézőszám 25 000- 30 000 fő.

Eredetiben építik fel a Via Dolorosát, a színház stratégiai ágazattá válik. Célja: a tömegek lenyűgözése.

Ekkor válik a betlehemes játék is fontos dologgá, mert a török elfoglalta Jeruzsálemet.
A karzat lesz a Menny, az altemplom és a kripták a pokol, s a jelenvaló világ az oltár előtt jelenik meg!


Részletes önéletrajzok és művek később!

M. Fehérvári Judit

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.