Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A drámajátékról 2.

2010.03.13

 

Óraszám

Téma

Tartalom

Ajánlott játékformák

Fejlesztési célok és követelmények

Manuális tevékenység

Tánc-, és mozgásművészet

Minimális teljesítmény

Műalap

1.

Együtt dolgozunk I.

Ismerkedés a csoport új tagjaival. Az egymásra figyelés, az együttes munka örömének a felfedezése.

Kapcsolatteremtés zenére, bizalomjátékok, koncentrációs gyakorlatok nevekkel, színekkel. Számokkal egyszerűbb szoborjátékok.

Pontos szóbeli és metakommunikációs kifejezések

A figyelem fejlesztése.

Terjedelme

Tartóssága

megoszlása

Rajzold le, mi tetszik legjobban a választott párodban.

 

Részvétel a gyakorlatokban.

 

2.

Együtt dogozunk II.

A másik közelségének minél pontosabb felfogása, az egymásra utaltság megéreztetése.

Bizalomjátékok /pl: lufit adogatok a kezemmel/, koncentrációs gyakorlatok, életjátékok, relaxációs gyakorlatok

Pontos szóbeli és metakommunikációs kifejezések.

 

 

A társ munkájának felismerése és étékelése, a páros munkaforma gyakorlása.

 

3.

Alkotás születik

Kerek a káposzta …

Utánzójátékok /összecsukott kezünket jelenítsük meg egy fejlődő káposztabimbót – nyitott tenyér=fejlett káposzta, másik tenyér=a nap/

 

 

 

 

Dallam és szövegelsajátítás

A rövid távú és a hosszabb távú /megtartó/ emlékezet fejlesztése

Káposztarajz

Egyszerű tánclépések (sarok-lábujj) begyakorlása.

 

 

 

A dallam és a szöveg elsajátítása.

 

4.

Légzőgyakorlatok I.

Szövegmentes és szöveges légzőgyakorlatok a helyes rekeszlégzés begyakorlása. Ugyanez székadogatás közben. Búzaszemek vagytok ... Gumibabák vagytok…

Ajánlott játékformák. Egyéni és csoportos gyakorlatok, memóriagyakorlatok.

A gyerekek tudják a belégzés, kilégzés, szünet fogalmát. Sajátítsák el néhány koncentrációs légzőgyakorlat szövegét. Pl. Januárban itthon vagyok, februárban vidéken …

 

 

Vegye észre a tanuló, ha rossz a légzése.

Mándy Stefánia: Csendíts rá

5.

Légzőgyakorlatok II.

Napozzatok … Fújjátok a hamvadó tüzet közösen! Gyertya lefúvása. Egy kanál forró leves hűtése.

Életjátékok, szituációs gyakorlatok

Te voltál – Nem én voltam

Igen – nem

Nem voltál ott – De ott voltam stb. Legyenek képesek a szereplők viszonyainak felismerése a hangsúlyból és hanglejtésből, hangerőből, csak a mondatfonetikai eszközökből.

 

 

 

Mondatok Montágh Imre: Tiszta beszéd című könyvéből 51.o.

6.

Ritmusgyakorlatok I.

Az emberi test adottságai, a mozdulatok jelentéssíkjai.

Egyéni és csoportos gyakorlatok, memóriagyakorlatok.

A gyerekek legyenek képesek a szöveg pontos elsajátítására. Vegyék észre a ritmust a színdobogásukban, az úszásban, az evezésben …

 

 

 

Weöres Sándor: Magyar etűdök

39. vers

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.