Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Középszintű írásbeli drámaérettségi feladatsor - példa

2010.06.13

Írásbeli érettségi

Dráma középszint

(javaslat)

Feladatsor -30 pont

 

FELADATOK

 

1.) Válassza ki  a Shakespeare-i színház és dramaturgia jellemzőit az alábbiak közül! A helytelen választ húzza alá!                                                                             (3pont)

jelenettechnika, a hármas egység megtartása, felvonástecnika, a végzet irányítja a cselekményt, a véletlenek befolyásolják a cselekmény menetét, drámai jambus, többszálú cselekményvezetés

nők is játszhatnak, díszes előfüggöny, többszintes színpad, csak nappal játszottak, korhű díszletek, hősei kiemelkedő jellemű de, esendő emberek, a néző képzeletét tovább működtette a nyelvi gazdagság, pazar jelmezek

 

 2.) Az alábbi fogalmakhoz írjon egy-egy példát! (szerző és mű címe)               (3pont)

a.) epikus dráma – …………………………………………………………………………..

b) drámai költemény- ………………………………………………………………………

c) tragédia - …………………………………………………………………………………

d) komédia- …………………………………………………………………………………

e) polgári dráma- …………………………………………………………………………….

3.) Egészítse ki a szöveget!                                                                                     (1pont)

Kolhaas Mihály, Heinrich von Kleist múlt századi német író elbeszélésének hőse törvénytisztelő, engedelmes alattvalója fejedelmének mindaddig, amíg két szép lovát erőszakkal el nem ragadják tőle a fejedelem emberei. Kolhaas makacsul ragaszkodik a maga igazságához, a lovait akarja visszakapni. S mivel senki sem akarja jóvátenni a neki okozott kárt, maga lát neki, hogy megtorolja a rajta esett sérelmet. Harcostársaival Münzer seregében keresi tovább az igazát.

Ennek a világhírű elbeszélésnek drámai átdolgozása Sütő András drámája, melynek címe:

………………………………………………………………..

 

 

4.)  Az  alábbi megállapítás Molnár Ferenc Liliom című művére vonatkozik. Döntse el, hogy igaz vagy hamis az állítás!                                                                       (1pont)

 

Történik a Városligetben és a másvilágon.     …………………………………….

5.) Soroljon fel legalább négy, a színházi előadás létrehozásához szükséges tipikus szakmát!                                                                                                                     (2pont)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

6.) Az alábbiakban  színházi műfajok meghatározását olvashatja. Írja a vonalra a műfaj nevét!                                                                                                                          (3pont)

 

 • Olasz eredetű szó, jelentése:dalmű .Vokális- hangszeres, drámai színpadi műfaj, melyben a szerepeket éneklik. Három-, négy- , ritkábban egyfelvonásos, többnyire nyitánnyal kezdődik…………………………………………….

 

 • Amerikai eredetű zenés színjáték, prózai cselekmény, zenés jelenetek és dalok, dal- és tánckar, látványos, díszes és fényűző kivitelezés.

…… …………………………………

 • A test lehetőségeiből és a mozdulatok megformálásából kiinduló, nem verbális színházi kifejezésmód, többféle tánc- és mozgástípus elemeinek és stílusának ötvözése.

…………………………………….. ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.) Egészítse ki az alábbi ábrát a megadott fogalmakkal!                                    (2pont)

 

 

 

orkhésztra, szkéné,theatron, thümelé

 

 

 

8.) Húzza alá azokat a  fogalmakat, amelyek jellemzőek a brechti életműre!     (2pont)

Katarzis, tandráma, elidegenítő effektusok, szekérszínház, hősei kiváló jellemek

 

 

9.) Az alábbiakban két művész munkásságára vonatkozó adatokat soroltunk fel. Írja a pontozott vonalra, kiről szól a szöveg!                                                               (2pont)

A) Drámáira jellemző:

 • a cselekménytelenség
 • felszínes párbeszédek, párhuzamos monológok;
 • nincsenek hősök
 • nincs igazi konfliktus
 • tragikomédia

                                                                                  ………………………..

 

B) Módszerének jellegzetességei:

 • a szerep egyetlen, megszakítás nélküli pszichológiai folyamat
 • a szerep a színész belső, pszichikai és külső, technikai munkájával születik meg;
 • „Ha a tényt igazoltuk, ezzel bekapcsoltuk a szerep belső vonalába, a szöveg mélyébe, és nemcsak hogy nem zavarja, de segíti… az átélések logikáját és következetességét, maguk pedig tudják, milyen jelentősége van munkánkban ezeknek a tényezőknek.”

………………………

 

 

10.) Olvassa el az alábbi drámarészletet! Nevezze meg a szerzőt és a művet!

Melyik dramaturgiai alapfogalmat ismeri fel a szövegben?                               (2pont)

 

   Õ csorda számra tartja gyülevész

       Szolgáit! éppenséggel mintha minden

       Hajszála egy őrzőt kívánna; sok

       Meránit, olykor azt hinné az ember,

       Hogy tán akasztani viszik, úgy körül

       Van véve a léhűtőktől, s mi egy

       Rossz csőszt alig tudunk heten fogadni.

       Õ táncmulatságokat ád szüntelen,

       Úgy, mintha mindég vagy lakodalma, vagy

       Keresztelője volna: és nekünk

       Szívünk dobog, ha egy csaplárlegény az

       Utcán előnkbe bukkanik, mivelhogy

       A tartozás mindjárt eszünkbe jut.

       A jó merániak legszebb lovon

       Ficánkolódnak - tegnap egy kesej,

       Ma szürke, holnap egy fakó: - nekünk

       Feleség- és porontyainkat kell befogni,

       Ha veszni éhen nem kívánkozunk.

       Õk játszanak, zabálnak szüntelen,

       Úgy, mintha mindenik tagocska bennek

       Egy-egy gyomorral volna áldva: nékünk

       Kéményeinkről elpusztulnak a

       Gólyák, mivel magunk emésztjük el

       A hulladékot is. Szép földeinkből

       Vadászni berkeket csinálnak, a-

       Hová nekünk belépni nem szabad.

       S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény

       Himlős gyerek megkívánván, lesújtunk

       Egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek,

       És aki száz meg százezert rabol,

       Bírája lészen annak, akit a

       Szükség garast rabolni kényszerített. „  (Tiborc panasza)

Szerző: ……………………………………………

Cím: ………………………………………………

Fogalom: ………………………………………….

 

 

11.  Az alábbi képek Zichy Mihály illusztrációi Madách Imre Az ember tragédiája című művéhez. Nevezze meg, melyik színt idézi fel a szöveg és a kép!                            (3pont)

Szövegdoboz: 1.

NÉPTÖMEG
Most a Konventbe. Polgártárs, vezess. -
Kiszedted-é az árulók nevét? -

(A nép letakarodik az állványról. Éva mint rongyos, felgerjedt pórnő kibontakozik a sokaságból, és egyik kezében tőrrel, másikban egy véres fejjel Dantonhoz rohan.)

ÉVA
Danton! tekints ez összeesküvőre,
Téged kivánt megölni, én ölém meg.

 

 

 


 

 

 

 

 

Szövegdoboz: 2.

 
 


Szövegdoboz: ÉVA
Ah, értem a dalt, hála Istenemnek!
ÁDÁM
Gyanítom én is, és fogom követni.
Csak az a vég! - csak azt tudnám feledni! -
AZ ÚR
Mondottam, ember: küzdj és bízva bízzál!

Szövegdoboz: 3.Szövegdoboz: A RABSZOLGA
Mért él a pór? - a gúlához követ
Hord az erősnek, s állítván utódot
Jármába, meghal. - Milljók egy miatt.

 

 

 

1…………………………………………………

2. ……………………………………………….

3. ………………………………………………..                             

 

12.) Az alábbi kérdések Örkény István munkásságára vonatkoznak.              (2pont)

Melyik híres magyar film született Örkény István Tóték című drámájából?

Cím:…………………………….

Melyik XX. századi drámatörténeti irányzathoz sorolná Örkény drámáit?

                        ………………………………….

 

 

 

13.) Drámatörténeti rejtvény                                                                                 (4pont)

 

 

1   2  3  4  5  6  7

 

KOMIKUM

 

HELYZET

 

JELLEM

 

Minden számhoz egyetlen szó tartozik megoldásként. A kipontozott helyekre írja be a helyes választ, melynek kezdőbetűjét illessze a számok helyére! Végső megoldásként az üres téglalapba írja be a kezdőbetűkből összeállt szót! Minden részmegoldás pontot ér!

 

 

1.      A XVIII. század uralkodó stílusirányzata Európában:                     ………………..

2.      Egy párizsi úr neve, akinek a házában játszódik a Tartuffe című vígjáték.                                                                                                              ……………………….

3.      A háziúr leányának neve, aki szintén szereplője a Tartuffe című vígjátéknak.                                                                                                                               ………………………

4.      A   „tér, ….. , cselekmény”   hármas egységéből hiányzó fogalom

………………

5.      Jean-Baptiste Poquelin egyik híres darabjának címe,melyben a szerző a  főszerepet játszotta, a negyedik előadáson rosszul lett és még aznap éjjel meghalt:

…………………………………..

6.      A fenti szerző másik ismert művének címe, melyben a nemeseket utánzó polgárt figurázza ki. ( A szó eleji magánhangzó hosszúságát ne vegye figyelembe!)

……………………………………………

A XVII. század legnagyobb francia komédiaszerzőjének írói álneve :                                                                                                     …………………………

 

 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.